Drogi Użytkowniku/Kliencie!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się bezpiecznie oraz komfortowo. Poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz sklep internetowy tinybaby.pl. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Twoje dane osobowe przetwarzamy z zachowaniem wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator danych osobowych („Administrator”)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kornelia Dubińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kornelia Dubińska tinybaby.pl z siedzibą w Żarowie, ul. Sasankowa 10, 73-110 Żarowo, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8542165718, REGON 521371411, zwana dalej „tinybaby.pl”.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
1. listownie pod adresem: Kornelia Dubińska tinybaby.pl, ul. Sasankowa 10, 73-110 Żarowo
2. przez e-mail: sklep@tinybaby.pl

Dane osobowe i prywatność

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu.

Cel przetwarzania:

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz bieżącej obsługi klientów i potencjalnych klientów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
 2. marketingu bezpośredniego naszych produktów, w tym w celach analitycznych i profilowania; w ramach marketingu bezpośredniego będziemy m.in. wyświetlać Ci reklamy produktów, które mogą Cię zainteresować.,
 3. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Tobą umową sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń i możliwość ochrony praw i interesów tinybaby.pl przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków,
 4. rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,
 5. dokumentacji księgowej

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby lepiej poznać Twoje preferencje i oczekiwania w odniesieniu do naszych produktów i w efekcie zaproponować Ci lepiej dopasowaną ofertę. Na podstawie Twojego profilu będziemy wysyłać Ci dobrane dla Ciebie komunikaty marketingowe. Będziemy też na tej podstawie proponować Ci wzięcie udziału w akcjach rabatowych, a także informować Cię o obniżkach cen na wybrane produkty lub marki.

Do profilowania wykorzystujemy dane o dokonanych przez Ciebie wcześniej zakupach oraz aktywności na stronie internetowej naszego sklepu, w tym o towarach, które oglądałeś lub umieściłeś w Koszyku, dane o średniej wartości Twoich zakupów oraz ich częstotliwości, a także Twojej aktywności w mediach społecznościowych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące [np. towarów wybieranych chętnie przez osoby o tożsamym profilu].

Podstawa przetwarzania:

 1. Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
 3. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 4. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 5. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Podanie danych:

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 1. brak możliwości zarejestrowania się w sklepie internetowym tinybaby.pl;
 2. brak możliwości dokonania zakupów w sklepie internetowym tinybaby.pl.

Możliwość cofnięcia zgody:

W każdej chwili – Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 2. ustanie możliwość ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową zawartą z tinybaby.pl;
 3. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 4. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego -w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:

 1. informacji i dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania lub uzupełnienia,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. żądania przeniesienia danych do innego administratora
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

A także wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora), jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 1. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego;
 2. dostawca płatności;
 3. dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe);
 4. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

Kontakt z administratorem:

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz skorygować swoje dane napisz na adres e-mail: sklep@tinybaby.pl

Polityka Cookies (CIASTECZKA)

Nasz Sklep tinybaby.pl korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować działanie Serwisu indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

 1. COOKIES SESYJNE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika
 2. COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 4. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki lub z informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl

Kontakt

+48 608 618 558
Możesz do nas zadzwonić
PON – PT 8:00 – 16:00

sklep@tinybaby.pl